[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 4, Sayfa(lar) 306-310
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akciğer Metastazlı, Kemiğin Dev Hücreli Tümörü: Kemoterapi ve Tüm Akciğer Radyoterapi Tedavi Kombinasyonu. Olgu Sunumu
Cenk ÖZKAN1, Aydıner KALACI2, Serdar ÖZBARLAS1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ADANA
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, HATAY

Dev hücreli tümör %1’den %9’a değişen oranlarda malign davranış ve metastaz sergileyebilir. Dev hücreli tümör akciğer metastazlı hastalar cerrahi reseksiyonla çok yüksek oranda tedavi edilir. Kemoterapi ve ışın tedavisi öncelikle semptomatik akciğer metastazlı ve cerrahi olarak rezeke edilemeyen hastalara saklanmalıdır. Cerrahi rezeksiyon yapılmaksızın tüm akciğer ışın tedavisiyle birlikte kemoterapiyle tedavi edilen hastaya literatürde rastlamadık. Bu olgu sunumunda, akciğer metastazı için cerrahi eksizyon yapılmaksızın kemoterapiyle birlikte tüm akciğere ışın tedavisi uygulanan dev hücreli tümör akciğer metastazlı hastanın 8.5 yıllık takibini sunduk. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]