[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 4, Sayfa(lar) 290-293
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dijital Görüntü İşleme Teknikleri Kullanılarak Sperm Sayımında Yeni Bir Yaklaşım
İsmail BABAOĞLU1, Ferruh YILDIZ2, Metin ÇAPAR3, Lütfiye ALP2
1Selçuk Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, KONYA
2Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, KONYA
3Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, KONYA

Amaç: Bu çalışmada sperm hücreleri için hücre sayımının genel problemlerinden bölütleme (segmentasyon) ve sayma problemine bir çözüm aradık. Çalışma bölütleme, eşik değer çıkartım (threshold extraction) ve nesne sayma (object count) tekniklerini temel almakta ve üreme hücrelerinin görüntüsünden el ile yapılan hücre sayımının çeşitli görüntü isleme teknikleri kullanılarak bilgisayar destekli olarak sayılmasını amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma görüntüleri Konya Selçuklu Hastanesinde ışık mikroskobun ile dijital fotoğraf makinesi kullanılarak elde edilmiştir. Kullanılan metod iki temel kısımda ele alınmaktadır. Birinci kısım mikroskop ve kamera yardımı ile alınan görüntülerin bölütlenmesi, ikinci kısım ise bölütlenmiş hücrelerin sayılmasıdır.

Bulgular: Çalışmaya özel değerlere sahip mean ve treshold filtreleri yardımı ile kullanılan görüntülerde sperm hücrelerinin baş kısımları sayılabilir hale getirilmiş ve geliştirilen algoritma ile sayılmıştır.

Sonuç: Sperm hücrelerinin sayılması için kullanılan bu metod parametreleri uygun hale getirildikten sonra nesne sayımı için de kullanılabilir. Çalışmada kullanılan görüntülerin tamamında tüm hücreler başarıyla sayılmıştır. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]