[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 4, Sayfa(lar) 294-296
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Saçma Yaralanmasına Bağlı Akut Miyokard Enfarktüsü ve EKG
Seda ÖZKAN1, Okhan AKDUR1, Polat DURUKAN1, İbrahim İKİZCELİ1, Levent AVŞAROĞULLARI1, Murat YÜCEL2, Erdoğan Mütevelli SÖZÜER3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, KAYSERİ
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, KAYSERİ
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, KAYSERİ

Ateşli silah yaralanmalarına bağlı akut miyokard enfarktüsü; koroner arterin hasarına, mermi ve saçma tanesinin embolizasyonuna veya miyokardın doğrudan yaralanmasına bağlı oluşabilir.

Kırk altı yaşında erkek hasta ateşli silah yaralanması sonucu toraksta saçma yaralanması ile acil servise getirildi. Fizik muayenede sol meme basının 2 cm üzerinde 4 mm çapında bir adet düzgün sınırlı muhtemel saçma tanesine bağlı ateşli silah yarası gözlendi. Hastanın çekilen elektrokardiyografisinde inferior derivasyonlarda ST segment yüksekliği; V2, V3, V4, V5, DI ve AVL de ST segment çökmesi saptandı. Posteroanterior akciğer grafisinde kalp gölgesi üzerinde radyoopak yabancı cisim gözlendi. Ekokardiyografide; posterolateral duvarda hipokinezi ve minimal perikardiyal mayi saptandı Hasta koroner yaralanma ve miyokardiyal hasar ön tanıları ile ameliyata alındı. Operasyonda sağ ventrikül ön duvarında defekt saptanarak tamir edilen hasta 10 gün sonra şifa ile taburcu edildi.

Acil servislerde çekilen elektrokardiyografi ile kardiyak yaralanma tanısı erken dönemde konabilir. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]