[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 067-068
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Postherpetik Nevraljili Hastada Gelişen Vertebrobaziler İskemik Enfarktüs
Selami Ateş ÖNAL1, Esef BOLAT1, Mithat KAHRAMANOĞLU1, Fidan SÜRGÜN2, Nuran Akmirza İNCİ3
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Postherpetik nevralji (PHN), herpes zoster enfeksiyonlu hastaların yaklaşık %10-15’inde gelişen ve kliniği yaşa bağlı olarak değişebilen bir kronik ağrı sendromudur. Hastaların yaşlı olması ve beraberinde yandaş hastalıkları olması ağrı kliniklerinde tedavi sırasında bazı sorunlar çıkarabilmektedir. Bu yazıda, PHN tanısıyla kliniğimize kabul edilen, yatışı sırasında bilinci kapanan, viral ensefalit ve serebrovasküler hastalık ön tanılarıyla takip edilen, laboratuvar sonuçlarına göre vertebrobaziler iskemik enfarktüs düşünülen ve bu nedenle kaybedilen olguyu sunmayı amaçladık.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]