[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 080-087
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Radikal Prostatektomi Sonrası Oluşan İdrar Kaçırma Patogenezi ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
Rahmi ONUR, İrfan ORHAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Organa sınırlı prostat kanserinde altın standart tedavi seçeneği radikal prostatektomidir. RP sonrası en önemli komplikasyonlardan biri idrar kaçırma olup cerrahi teknik, hasta yaşı, sinir-koruyucu uygulama ve anastamoz tekniği gibi pek çok faktör patogenezde rol oynayabilir. Prostatektomi sonrası oluşan idrar kaçırma tedavisi, konservatif yöntemlerden invaziv girişimlere kadar değişen farklı metodlar kullanılarak yapılmaktadır. Pelvik taban egzersizleri, farmakolojik ajanlar, kollajen enjeksiyonu, sling cerrahisi, ayarlanabilir teknikler, artifisyel sfinkter ve yeni geliştirilen yöntemler tedavideki bazı uygulamalardır. Bu çalışmada, Radikal prostatektomi sonrası oluşan idrar kaçırmada anatomik ve patofizyolojik faktörler ile tedavide uygulanan güncel yöntemler gözden geçirilmiştir.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]