[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 134-136
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Topikal Karbonik Anhidraz İnhibitörü Kullanımına Bağlı Gelişen Bir Kornea Ödemi Olgusu
Tongabay CUMURCU
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, TOKAT

Primer açık açılı glokom (PAAG) tanısı ile takip edilen yaşlı bir hastada topikal karbonik anhidraz inhibitörü kullanımı sonrası gelişen geri dönüşümsüz bir kornea ödemi olgusunu değerlendirmek. 81 yaşında erkek hasta, 14 yıllık sağ, 5 yıllık sol PAAG hikayesi mevcut olup, hasta önerilen tedavileri düzenli kullanmamış. Hastanın yapılan muayenesinde sağ göz absolu glokom ve göz içi basıncı 34 mmHg, solda görme 20/200 ve göz içi basıncı 24 mmHg idi. Gonyoskopik muayenede bilateral açılar açık, ön segment muayenesinde bilateral kornea saydam, ön kamara derinlikleri normaldi. Sağda matür nükleer katarakt, solda +++ nükleer skleroz izlendi. Fundus muayenesinde sağ total optik atrofi, sol cup/disk oranı 6/10 ve sol perimetrik muayenede konsantrik daralma mevcuttu. Bu bulgularla sol göze kombine operasyonu kabul etmeyen hastaya dorzolamid, timolol kombinasyonu başlandı. Takiplerine gelmeyen hasta 3 ay sonra sol gözde görme azalması şikayeti ile tekrar kliniğimize başvurdu. Hastanın sol göz görmesi 2-3 metreden parmak sayma mesafesine düşmüştü ve kornea santralinde diffüz stromal ödem izleniyordu. Hastanın ilacı kesildi, prednizolon fosfat günde 4 damla başlandı. Yapılan pakimetride sağ kornea kalınlığı 0.53 mm, sol kornea kalınlığı ise 0.59 mm olarak ölçüldü. Daha sonraki kontrollerinde kornea ödeminin çözülmediği izlendi.

Kornea endotelinde dekompensasyon riski bulunan topikal karbonik anhidraz inhibitörlerinin yaşlı hastalarda kulanılırken daha dikkatli olunması düşüncesindeyiz. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]