[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 251-254
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çanakkale’deki Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Tercih Nedenleri
Gülbü TANRIVERDİ, Arife ÖZKAN, Seyran ŞENVELİ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, ÇANAKKALE

Amaç: Araştırma Çanakkale il merkezinde yaşayan 15–49 yaş grubu kadınların kullandıkları aile planlaması yöntemlerini tercih nedenlerini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırma Çanakkale il merkezinde Ekim 2005- Temmuz 2006 tarihleri arasında yapıldı. Tanımlayıcı olan bu araştırmanın evrenini, Çanakkale il merkezinde yaşayan 15-49 yaş grubundaki toplam 25.605 kadın oluşturdu. Örneklem seçiminde evrendeki birey sayısı biliniyor olduğu durumdaki formül kullanıldı ve örneklem 400 olarak belirlendi. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu ile toplandı. Veriler bilgisayar ortamında yüzdelik dağılımlar yapılarak değerlendirildi.

Bulgular: Kadınların %86.3’ünün herhangi bir aile planlaması yöntemini kullandıkları saptandı. RİA kullananların %60.5’inin, kondom kullananların %43.4’ünün, doğum kontrol hapı kullananların %36.6’sının yöntemi güvenilir buldukları için tercih ettikleri tespit edildi. Bununla birlikte kadınların %39.4’ünün eşinin tercihi olduğu için geri çekme yöntemini kullandığı belirlendi.

Sonuç: Kadınların geri çekme yöntemini eşleri tercih ettiği için diğer yöntemleri ise güvenli buldukları için kullandıkları belirlendi. Bu sonuçlar doğrultusunda daha etkili bir aile planlaması hizmeti verilmesi için erkekleri de içine alan girişim planları yapılması önerilebilir. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]