[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 012-017
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Denizli İlindeki Hastanelerin Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi
Ayla Yavuz KARAMANOĞLU1, Fadime Gök ÖZER1, Ayşe TUĞCU2
1Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik, DENİZLİ
2Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi, Başhemşirelik, DENİZLİ

Amaç: Bu araştırma, Denizli il merkezindeki hastanelerin cerrahi birimlerde çalışmakta olan hemşirelerin mesleki profesyonelliklerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın evreni, Denizli il merkezindeki Üniversite ve Devlet hastanelerinin cerrahi birimlerde çalışmakta olan 340 hemşire olup, hemşirelerden bazılarının anket formlarının uygulandığı tarihlerde izinde olması ya da soruları yanıtlamak istememesi nedeniyle 214 hemşireye(%62.9) ulaşılmıştır. Veriler, Haziran-Temmuz 2007 tarihleri arasında, veri toplama formu ile Erbil ve Bakır tarafından geliştirilen “Meslekte Profesyonel Tutum Envanteri” (MPTE) aracıyla toplanmıştır.

Bulgular: Mesleğini seven, bu mesleği yapıyor olmaktan memnun olan, ekip üyeleri ile iletişiminin iyi olduğunu düşünen, mesleğini tam olarak yapabildiğini inanan ve klinik sorumlusu olarak çalışan hemşireler meslekte profesyonel tutum envanterinden (MPTE) daha yüksek puan almışlardır. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Kamu kurumlarında çalışan hemşirelerin mesleki profesyonelliklerini değerlendirmek amacıyla periyodik olarak performans ölçümleri yapılarak, hemşirelerin mesleğini değiştirmek isteme, sevmeme ve memnuniyetsizlik nedenlerini etkileyen faktörler saptanmalı ve bu konularda yeni düzenlemeler de yapılmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]