[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2009, Cilt 14, Sayı 1
Derleme
Yapay Zeka Teknikleri ve Radyolojiye Uygulanması
Selami SERHATLIOĞLU, Fırat HARDALAÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Sıçan Serebellumunda Demir Nörotoksisitesine Karşı Vitamin E'nin Koruyucu Etkisi
Ramazan KOZAN, M. Ömer BOSTANCI, Bülent AYAS, Ali ASLAN, Faruk BAĞIRICI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Denizli İlindeki Hastanelerin Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi
Ayla Yavuz KARAMANOĞLU, Fadime Gök ÖZER, Ayşe TUĞCU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Özel Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıklarının Ve Beden Kitle İndekslerinin Değerlendirilmesi
Ruhuşen KUTLU, Selma ÇİVİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ'da Son 5 Yılda Kesilen Kasaplık Hayvanlarda Fasciolosis Sıklığı ve Ekonomik Önemi
Mustafa KAPLAN, Serpil BAŞPINAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar İlişkisi
Ali Rıza KIZILER, Birsen AYDEMİR, Erdal KURTOĞLU, Ayşegül UĞUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Adolesan Çağda Sigarayla İlgili Verilen Eğitimin Etkileri
Şenlen GÖKGÖZ, Gülay KOÇOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

4. Ventrikül Tümörlerinin Transvermian Yolla Cerrahi Tedavi Sonuçları
Halil İbrahim SEÇER, Özkan TEHLİ, Bülent DÜZ, Yusuf İZCİ, Metin KAPLAN, Engin GÖNÜL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Menenjiomlarda Difüzyon Ağırlıklı MRG Bulgularının Histopatolojik Sonuçlarla Karşılaştırılması
Zülkif BOZGEYİK, Tülin ÖZTÜRK, A. Ferda DAĞLI, Metin KAPLAN, Erkin OĞUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir İlköğretim Okulu Birinci Sınıf Öğrencilerinde Enterobius Vermicularis Taraması
Ahmet ERENSOY, Salih KUK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Evli Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemlerini Bilme ve Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler
Birsen ALTAY, Demet GÖNENER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elastofibroma Dorsi'de MRG Bulguları
Ceyla BAŞARAN, Fuldem YILDIRIM DÖNMEZ, Ahmet ÖZTÜRK, Nefise Çağla TARHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Kleine-Levin Sendromu: Olgu Sunumu
Tahir Kurtuluş YOLDAŞ, Hava Dönmez KEKLİKOĞLU, Yıldız ÇORUH, Elif Banu SOLAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üreteropelvik Bileşke Obstrüksiyonunun Eşlik Ettiği Bir Atnalı Böbrek Olgusunun BT Ürografi İle Tanısı
Nilgün IŞIKSALAN ÖZBÜLBÜL, Selçuk PARLAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Unilateral Seminal Vesicle Agenesis Associated with Contralateral Hypoplasia of Seminal Vesicle: A Case Report
Kenan İSEN, Birsen CİHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Masif Efüzyonla Başlayan Atipik Bir Malign Mezotelyoma Olgusu: Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Uğur BOZLAR, Fatih ÖRS, Düzgün YILDIRIM, Bilal BATTAL, Mutlu SAĞLAM, Mehmet Selim NURAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Wernicke’s Encephalopathy Associated with Methanol Ingestion
Şahin ÇOLAK, Dursun AYGÜN, Ali Kemal ERENLER, Ahmet BAYDIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Extratesticular and Intratesticular Varicocele: Sonographic Findings (Case Report)
Mustafa KOÇ, Hanefi YILDIRIM, Selami SERHATLIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Laparoskopik Appendiks Müsinöz Kistadenom Rezeksiyonu: Olgu Sunumu
M. Tahir ÖZER, Taner YİĞİT, A. İhsan UZAR, Öner MENTEŞ, Mehmet ERYILMAZ, Özcan ALTINEL, İsmail ARSLAN, C. Turgut TUFAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çölyak Hastalığı ve Lenfoma Tanıları Alan Bir Olgu Üzerinden Çölyak Hastalığı ve Lenfoma İlişkisinin Değerlendirilmesi
Pınar Özdemir AKDURa, Selda YILDIZ, Mehmet YURDAKUL, Dilek ALTINSOY, Tülay ÖLÇER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yavaş Gelişen Sheehan Sendromu ve Empty Sella: Postpartum Kanamanın Nadir Bir Komplikasyonu
Aydın KÖŞÜŞ, Nermin KÖŞÜŞ, Metin ÇAPAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Clinical and Radiological Effects of The Treatment Modalities in a Case of Arachnoid Cyst Rupture
Halil İbrahim SEÇER, Selçuk GÖÇMEN, Tufan CANSEVER, Metin KAPLAN, Engin GÖNÜL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Anterior Servikal Dev Lipom: Olgu Sunumu
Hafiz MEHDİYEV
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]