[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-071
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kleine-Levin Sendromu: Olgu Sunumu
Tahir Kurtuluş YOLDAŞ, Hava Dönmez KEKLİKOĞLU, Yıldız ÇORUH, Elif Banu SOLAK
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Nöroloji Kliniği, ANKARA

Kleine-Levine sendromu (KLS) periyodik hipersomni, kognitif değişiklikler ve davranış bozukluklarını içeren, nadir görülen bir sendromdur. Bütün hastaların elektroensefalografi (EEG) ve polisomnografi incelemeleri ataklar esnasında tipik değişiklikler içerirken, ataklar arasında normal bulunur. Biz bu bildiride aşırı uyuma, emosyonel bozukluklar ve aşırı yeme şeklinde atakları olan genç bir erkek olguyu sunuyoruz. Hastanın EEG incelemesi yavaş dalga aktivitesi ile uyumlu bulundu. Polisomnografi çalışmasında sık uyanma izlendi. Nadir görülen bir sendrom olması nedeniyle sunuma değer bulundu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]