[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 072-074
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
A Case of Horseshoe Kidney with Ureteropelvic Junction Obstruction: Diagnosis by Multi-Detector Row Ct Urography
Nilgün IŞIKSALAN ÖZBÜLBÜL1, Selçuk PARLAK2
1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Radyoloji Bölümü, ANKARA
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, ANKARA

The horseshoe kidney is the fusion abnormality of kidney, occuring in approximately 2.5 % of the general population. This anomaly is accompained by a high rate of ureteropelvic junction obstruction. Herein, we present a horseshoe kidney accompained by ureteropelvic junction obstruction, in a 50-year-old man. The purpose of this report was to evaluate the use of multi-detector row computed tomography scan to obtain three-dimensional images of the pelvicaliceal system and vascular structures when considering endopyelotomy as a treatment option.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]