[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 072-074
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Üreteropelvik Bileşke Obstrüksiyonunun Eşlik Ettiği Bir Atnalı Böbrek Olgusunun BT Ürografi İle Tanısı
Nilgün IŞIKSALAN ÖZBÜLBÜL1, Selçuk PARLAK2
1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Radyoloji Bölümü, ANKARA
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, ANKARA

Atnalı böbrek, genel populasyonda yaklaşık % 2.5 oranında görülen böbreğin bir füzyon anomalisidir. Atnalı böbrek anomalisine yüksek oranda üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu eşlik eder. Bu yazıda, elli yaşındaki bir erkek hastada üreteropelvik bileşke obstrüksiyonunun eşlik ettiği bir atnalı böbrek olgusunu sunmaktayız. Tedavi seçeneği olarak endopyelotomi düşünüldüğünde, pelvikalisiyel sistem ve vasküler yapıların üç boyutlu görüntülerinin oluşturulmasında çok detektörlü sıralı bilgisayarlı tomografinin yararını göstermeyi amaçladık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]