[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 078-080
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Masif Efüzyonla Başlayan Atipik Bir Malign Mezotelyoma Olgusu: Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Uğur BOZLAR, Fatih ÖRS, Düzgün YILDIRIM, Bilal BATTAL, Mutlu SAĞLAM, Mehmet Selim NURAL
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Radyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Malign mezotelyoma, aspire edilmesine rağmen tekrarlayan plevral efüzyon şeklinde klinik bulgu verebilir. Özellikle yaşlı hastalarda tekrarlayan, miktarıyla uyumsuz bir şiddetde dispne ve göğüs ağrısı yapan efüzyon varlığında, ayırıcı tanıda malign mezotelyoma da düşünülmelidir. Bu yazımızda, başlangıçta yapılan plevral efüzyon aspirasyonunda malign hücre saptanmayan, ancak zaman içerisinde progresyon göstererek malign mezotelyoma tanısı alan bir olgunun radyolojik bulguları ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]