[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 065-068
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elastofibroma Dorsi'de MRG Bulguları
Ceyla BAŞARAN, Fuldem YILDIRIM DÖNMEZ, Ahmet ÖZTÜRK, Nefise Çağla TARHAN
Başkent Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji, ANKARA

Amaç: Elastofibroma dorsi nadir, benign ve yavaş büyüyen bir yumuşak doku tümörüdür. Bizim çalışmamızın amacı elastofibroma dorsinin MRG bulgularının gösterilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Elastofibroma dorsi bulunan 7 hastanın MRG bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı 58 (yaş aralığı, 49-75) olup 5 hastada tek taraflı 2 hastada bilateral elastofibroma dorsi bulunuyordu. Tüm hastalar yumuşak doku kitlesi nedeniyle başvurdu. 2 hastada ise ilave olarak ağrı bulunuyordu.

Bulgular: 7 hastada 9 elastofibroma dorsi tespit edildi. 6 elastofibroma literatürde tarif edilen tipik MRG bulgularına sahipti. Tipik MRG bulguları saptanan hastalarda T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde fibröz dokuyu gösteren hipointens alanlar arasında çizgisel şekilde yağ dokusuna ait hiperintensiteler izlendi. 3 elastofibroma ise atipik MRG bulguları gösteriyordu. Bu elastofibromalarda kitle içine dağılmış yağ dokusundan çizgiler bulunmuyordu.

Sonuç: Elastofibroma dorsi'nin karakteristik MRG bulguların bilinmesi gereksiz biyopsi ve/veya cerrahi öncesi doğru tanının konulmasını sağlayacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]