[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2009, Cilt 14, Sayı 2
Deneysel Araştırma
Karşılıklı V-Y-Z Plasti Tekniği ile Elde Edilen Uzama Oranı: Deneysel Çalışma
Murat Şahin ALAGÖZ, Mustafa KESKİN, Fatih UYGUR, Rahmi EVİNÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
İntravenöz Kanülasyon Ağrısına Buzun Etkisi
Erdoğan ÖZTÜRK, Feray Akgül ERDİL, Zekine BEGEÇ, Aytaç YÜCEL, Mukadder ŞANLI, Mehmet Özcan ERSOY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ’da 2001-2007 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan 0-18 Yaş Arası Olgularının Değerlendirilmesi
Mehmet TOKDEMİR, Hüseyin KAFADAR, Selma DÜZER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Arapgir Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerin Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinden Yararlanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi (Haziran 2004-2005)
Mehtap OMAÇ, Gülsen GÜNEŞ, Leyla KARAOĞLU, Erkan PEHLİVAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Omega-3 Yağ Asitlerinin Hmg-KoA Redüktaz İnhibitörlerine İlave Edilmesiyle Lipid Parametrelerinde Gözlenen Değişiklikler
Makbule Kutlu KARADAĞ, Mehmet AKBULUT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Acil Serviste Akut Pankreatit Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi
Türker YARDAN, Selim GENÇ, Ahmet BAYDIN, Mehmet Selim NURAL, Macit AYDIN, Dursun AYGÜN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Radyolojik Olarak Plevral Mezotelyomayı Taklit Eden Metastatik Renal Hücreli Karsinom
Ahmet Emin ERBAYCU, Bilge SALIK, Ozan USLUER, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ, Ahmet Emin ERBAYCU, Bilge SALIK, Ozan USLUER, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

2;9 Translokasyonu Taşıyan Bir Olgu Sunumu
Deniz EROL, Hüseyin YÜCE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Maksiller Sinüsün Dev Dentigeröz Kisti ve Endoskopi Yardımıyla Çıkarılması
Ahmet EYİBİLEN, Nilüfer ÖZKAN, Fatih TURAN, Mehmet GÜVEN, İbrahim ALADAĞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dissynergic Bladder and Hydronephrosis in A Case of Spinal Intramedullary Dermoid Cyst
Ebru GERÇEK, Metin KAPLAN, Fatih Serhat EROL, Mehmet Faik ÖZVEREN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Herpes Ansefalitine Bağlı Kistik Ansefalomalazi: Olgu Sunumu
Gülden ESER KARLIDAĞ, İlhami ÇELİK, Kutbettin DEMİRDAĞ, Nuran AKMİRZA İNCİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Abdominal Aorta Anevrizmalarında Endovasküler Tedavi: İki Olgu Sunumu
Atilla SARAÇ, Mustafa Kemal DEMİRAĞ, Hüseyin AKAN, Hasan Tahsin KEÇELİGİL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hemiagenesis of Left Thyroid Lobe: Ultrasonography Findings and Review of the Literature
Mustafa KOÇ, Ahmet AYAR, Selami SERHATLIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Talus Yerleşimli Kondroblastom: Atipik Bir Lokalizasyon
Bülent ÖZKURT, Kerem BAŞARIR, Yusuf YILDIZ, Yener SAĞLIK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hemofagositik Sendrom ve Fulminan Hepatit ile Seyreden Nedeni Bilinmeyen Ateş Olgusu: Erişkin Still Hastalığı
Emrullah SOLMAZGÜL, Nurittin ARDIÇ, Özkan SAYAN, Alev ERİKÇİ, Hakan ÇERMİK, Haldun ULUUTKU, Selim NALBANT, Yaşar KÜÇÜKARDALI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ölümcül Doz Amitriptilin Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
Yavuz OTAL, Aydın Deniz KARATAŞ, Ahmet BAYDIN, Arif Onur EDEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]