[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 2
2 makale bulundu.
  • Perinatal Hidronefroz: Etiyoloji ve Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi
         Metin Kaya GÜRGÖZE, Tuğba KARACA
  • İnsidental Olarak Saptanan Sakral Agenezi ve Eşlik Eden Anomaliler: Olgu Sunumu
         Serkan KEMER1, Ahmet EROĞLU2, Ferhat CÜCE3, Özay DEMİRAY4, Cihan MERAL5, Cem ATABEY6
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]