[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 137-140
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dissinerjik Mesane ile Presente Olan Spinal Dermoid Kist Olgusu
Ebru GERÇEK1, Metin KAPLAN1, Fatih Serhat EROL1, Mehmet Faik ÖZVEREN2
1Fırat Tıp Merkezi, Nöroşirurji, ELAZIĞ, Türkiye
2Ankara Atatürk Eğitim Hastanesi, Nöroşirurji, ANKARA, Türkiye

Spinal dermoid kistler, intramedüller spinal kord tümörleri içerisinde nadir bir gruptur. 11 yaşında kız hasta bulantı, kusma ve idrar inkontinansı şikâyeti ile hastanemize başvurdu. Hastanın anamnezinden çeşitli merkezlerin; enfeksiyon hastalıkları, pediatri ve psikiyatri kliniklerinde üriner sistem enfeksiyonu ve enuresis nokturna tedavisi gördüğü öğrenildi. Yapılan incelemelerde hastada grade III hidronefroz, dissinerjik mesane ve spinal intramedüller kitle tespit edildi. Kitle içeriği boşaltıldı ve patolojik tanı dermoid kist olarak raporlandı. Zaman zaman olan gece idrar kaçırmaları dışında üriner inkontinansı düzeldi. Postoperatif birinci yılında yapılan renal ultrasonografide hidronefrozun gradeIII’den gradeII’ye gerilediği gözlendi. Çocuklarda sık idrara çıkma, işeme sonrası damla şeklinde idrar yapma ve tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarında patolojinin nörojenik kökenli olabileceği düşünülerek spinal görüntüleme yapılmalıdır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]