[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 149-151
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tiroid Sol Lob Hemiagenezisi: Ultrasonografi Bulguları ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Mustafa KOÇ1, Ahmet AYAR2, Selami SERHATLIOĞLU1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye

Tiroid hemiagenezisi nadir görülen konjenital bir anomalidir. Olguların çoğu eşlik eden bir tiroid hastalığı ile tanınır. Ultrasonografi, tiroid hastalıklarının teşhisinde başvurulacak ilk radyolojik modalitedir. Biz bu yazıda, yetişkin bayan olguda saptanan tiroid sol lob hemiagenezisinin ultrasonografi ve sintigrafi bulgularını sunduk ve bu nadir konjenital anomali ile ilgili literatürü gözden geçirip eşlik eden patolojileri tartıştık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]