[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 104-107
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Karşılıklı V-Y-Z Plasti Tekniği ile Elde Edilen Uzama Oranı: Deneysel Çalışma
Murat Şahin ALAGÖZ1, Mustafa KESKİN2, Fatih UYGUR3, Rahmi EVİNÇ3
1Kocaeli Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, KOCAELİ, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, KONYA, Türkiye
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL, Türkiye

Amaç: Yanık sonrası gelişen yanık kontraktürleri vücudun çeşitli bölgelerinde gelişebilmekte ve rekonstrüksiyonuyla ilgilenen kişilerin ciddi problemi olmaya devam etmektedir. Biz deneysel çalışmamızda karşılıklı V-Y-Z plasti tekniği ile elde edilebilecek uzama oranını araştırdık.

Gereç ve Yöntem: 10 erkek Sprague Dawley sıçanın, alt ekstremitelerine sabit ağırlık asılarak kasık derilerinde gerginlik hattı oluşturuldu. Karşılıklı V-Y-Z plastiler gerginlik hattının üzerine planlandı. Flepler kesilerek gergin cilt serbestleştirildi. İnguinal bölgedeki gerginlik hattı gevşetme insizyonları ile rahatlatıldı. Nihai uzama miktarları ölçüldü ve sonuçlar istatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: Tüm gevşetme insizyonları inguinal gerginliğin giderilmesinde ve gerginlik hattının uzatılmasında etkin oldu. 3 cm.’lik preoperatif uzunluk postoperatif 4.1-5.0 cm arasında ölçüldü (Ortalama 4.77±0.29 cm). Preoperatif ve postoperatif uzunluklar arasındaki ortalama fark 1.73±0.28 cm idi (Ortalama % 58.6±9.87 uzama).

Sonuç: İki taraflı V-Y-Z plasti tekniği kontraktür bandlarının uzatılmasında, sık kullanılan Z plasti ve çoklu rhomboid fleplere iyi bir alternatiftir. Teknik basit ve güvenilirdir, ayrıca elde edilen uzama oranı kontraktür bandlarının uzatılmasında yeterli düzeydedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]