[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 152-155
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Talus Yerleşimli Kondroblastom: Atipik Bir Lokalizasyon
Bülent ÖZKURT1, Kerem BAŞARIR2, Yusuf YILDIZ2, Yener SAĞLIK2
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5. Ortopedi Kliniği, ANKARA, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, ANKARA, Türkiye

Kondroblastom kıkırdak doku kökenli bir tümördür. Talusta yerleşimi çok nadir görülmektedir. Bu yazıda, talusta yerleşimli kondroblastom tespit edilen bir hasta sunuldu. Hastanın 12 aydır devam eden, hareketle artan ağrısı mevcuttu. Radyolojik incelemede talusun lateralinde sklerotik sınırlı, kortikal harabiyet yapan lezyon saptandı. Lezyon ekstraartiküler olarak kürete edilerek, olşan kavite otogreftle dolduruldu. Yetmiş aylık takip ve kontrolü sonrasında hastada hiçbir klinik yakınma ya da lokal nüks veya metastaza ait klinik ve radyolojik bulgu saptanmadı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]