[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 156-159
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hemofagositik Sendrom ve Fulminan Hepatit ile Seyreden Nedeni Bilinmeyen Ateş Olgusu: Erişkin Still Hastalığı
Emrullah SOLMAZGÜL1, Nurittin ARDIÇ2, Özkan SAYAN3, Alev ERİKÇİ3, Hakan ÇERMİK4, Haldun ULUUTKU5, Selim NALBANT1, Yaşar KÜÇÜKARDALI1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL, Türkiye
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL, Türkiye
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Hematoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL, Türkiye
4GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL, Türkiye
5GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL, Türkiye

Erişkin Still hastalığı (ESH), etiyoloji ve patogenezi bilinmeyen, poliartrit, intermittan yüksek ateş ve tipik cilt döküntüleri ile karakterize sistemik inflamatuar bir hastalıktır. ESH çok ender olarak hemofagositik sendrom (HFS) veya fulminan hepatit olarak kendini gösterebilir. Biz bu yazıda, nedeni bilinmeyen ateş olarak takip edilip, ateş, hepatosplenomegali, pansitopeni ile araştırılırken HFS olduğu patolojik olarak saptanan ve ESH tanısı koyduğumuz, tanı ve tedavi aşamasında splenektomi uyguladığımız 23 yaşında bir erkek hastayı sunduk. Literatür bilgileri ve olgumuzun mortal seyretmesi ışığında HFS veya fulminan hepatit varlığında ESH daha mortal seyrettiğinden, agresif tedavi uygulanmasınının uygun olacağı kanaatindeyiz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]