[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 145-148
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Endovascular Treatment of Abdominal Aortic Aneurysms: Two Cases Report
Atilla SARAÇ3, Mustafa Kemal DEMİRAĞ1, Hüseyin AKAN2, Hasan Tahsin KEÇELİGİL1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, SAMSUN, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN, Türkiye
3Mehmet Aydın Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, SAMSUN, Türkiye

The standard management of abdominal aortic aneurysm (AAA) is surgical, with graft replacement in the aneurysmatic segment. The treatment of AAA with endoluminal stent-graft prostheses is receiving increasing attention as an alternative method to abdominal surgery. We treated two patients with abdominal aortic aneurysms received bifurcated stent-grafts. In conclusion, endovascular repair of abdominal aortic aneurysms with the use of stent-grafts looks like a safe end effective alternative method to conventional surgical technique.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]