[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 129-131
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Radyolojik Olarak Plevral Mezotelyomayı Taklit Eden Metastatik Renal Hücreli Karsinom
Ahmet Emin ERBAYCU1, Bilge SALIK1, Ozan USLUER2, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ3, Ahmet Emin ERBAYCU1, Bilge SALIK1, Ozan USLUER2, Zekiye AYDOĞDU DİNÇ3
1İzmir Dr SS Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İZMİR, Türkiye
2İzmir Dr SS Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İZMİR, Türkiye
3İzmir Dr SS Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İZMİR, Türkiye
4İzmir Dr SS Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İZMİR, Türkiye

Primer böbrek tümörlerine bağlı plevra metastazı nadiren görülmektedir. Nefes darlığı ile başvuran 49 yaşında erkek hastada hipoksik solunum yetmezliği tespit edilmiştir. Toraks bilgisayarlı tomografisinde sağda yaygın plevral kitleler ve plevral sıvı, solda plevral kitleler, batın ultrasonografisinde sol böbrekte 8x7 cm boyutunda böbrek tümörü ile uyumlu kitlesel lezyon izlenmiştir. Sağdaki plevral kitleden trucat iğnesi ile doku biyopsisi alındığında renal cell karsinom metastazı teşhisi koyulmuştur. Sağ hemitoraksa kapalı su altı drenajı ve talk plöredez uygulanmış, böbrek tümörü evresinin Evre-4 olması ve hastanın genel durumunun kötü olması nedeniyle semptomatik tedavi kararı alınmıştır. Hasta takibin üçüncü ayında kaybedilmiştir. Primer böbrek tümörüne bağlı metastatik plevral kitleler ve solunum yetmezliği ile kaybedilen hasta sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]