[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 097-100
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Araknoid Kist Rüptürü Olgusunda Uygulanan Tedavilerin Radyolojik ve Klinik Etkileri
Halil İbrahim SEÇER, Selçuk GÖÇMEN, Tufan CANSEVER, Metin KAPLAN, Engin GÖNÜL
GATA, Beyin ve Sinir Cerrahisi, ANKARA

Orta fossa araknoid kistlerin travma sonrası yırtılarak kanama olmaksızın subdural alana açılmaları oldukça nadir görülen bir anomalidir. Travma sonrası subdural higroma gelişen orta fossa araknoid kistli 24 yaşında erkek hastanın klinik ve radyolojik bulguları sunuldu. Araknoid kistler tüm kafa içi yer kaplayıcı lezyonların %1'ini oluşturmaktadır. Araknoid kist sonrası subdural higroma gelişimi oldukça nadir görülmektedir ve literatürde daha önce 23 vaka bildirilmiştir. Cerrahi işlem yapılırken iki yöntem kullanılmaktadır; kistin sisternalara fenestrasyonu ve kistoperitoneal şant takılması. Bu hastada her türlü cerrahi girişimi uygulamamıza rağmen, radyolojik olarak herhangi bir düzelme sağlanamamasına rağmen klinik bulgularında tamamen düzelme sağlandı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]