[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 101-103
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Anterior Servikal Dev Lipom: Olgu Sunumu
Hafiz MEHDİYEV
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, KBB, ANKARA

Lipom insan vücudunun mezenkimal kaynaklı en sık neoplazmı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tümörler %13 oranında baş ve boyun bölgesinde görülmektedir. Çoğu posterior boyun bölgesinde sübkutan olarak ortaya çıkmakla birlikte infratemporal fossa, oral kavite, farinks, larinks ve daha seyrek olarak parotis bezinde görülmektedir. Asemptomatik olmaları nedeniyle nadiren de olsa dev boyutlara ulaşabilirler. Tüm vücut lokalizasyonunda görülebilmelerine rağmen servikal bölgede dev lipomlara daha nadir rastlanmaktadır. Ayırıcı tanıda birçok benign ve malign tümöral yapı ile karışabilmesine rağmen tedavide total cerrahi eksizyon yeterlidir. Görülme yaşı ortalama 5. dekaddır ve erkeklerde 5-10 kat sık ortaya çıkmaktadır. Biz bu vaka takdimimizde boyunda yaklaşık 13cm boyutlarında dev kitle şikayeti ile başvuran ve eksizyon sonucu patolojik incelemede lipom olarak değerlendirilen 63 yaşında erkek hastayı literatür eşliğinde sunduk.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]