[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 081-083
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Metanol Alımı İle İlişkili Wernicke Ensefalopatisi
Şahin ÇOLAK, Dursun AYGÜN, Ali Kemal ERENLER, Ahmet BAYDIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Acil Tıp, SAMSUN

Wernicke Ensefalopatisi (WE) oftalmopleji, ataksi ve konfüzyon ile karekterize akut başlayan bir hastalıktır. Hastalığın etyolojisinden esas olarak tiamin eksikliği sorumlu tutulmaktadır. Biz bu makalede metanol alınımını takiben Wernicke Ensefalopati geliştirmiş bir olguyu sunarız. 39 yaşındaki sağ elini kullanan erkek hasta, metanol içeren kolonyadan 300 cc içdikten sonra başlayan bulantı, kusma, konuşma ve yürüme bozukluğu ile acil servise getirildi. Başvuruda hasta uyanıktı, fakat apatik görünümünde ve dezoryante idi. Hastanın global amnezi, ataksi, diplopi ve nistagmusu vardı. Kısa bir sure sonra, hastanın görmesi azaldı. Bunun üzerine elde edilen kraniyal MRI’de talamik ve serebellar intensite değişikliği vardı. Hasta tiamin ile tedavi edildi ve üçüncü günde tam olarak düzeldi. Biz methanol alınımını takiben WE gelişebileceği ve erken tiamin tedavisinin hastalığın prognozunda önemli olduğunu düşünmekteyiz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]