[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 4, Sayfa(lar) 247-249
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Histerektomi Materyallerinde Adenomyozis Sıklığının Araştırılması
Salih Burçin KAVAK
Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, ELAZIĞ, Türkiye

Amaç: Histerektomi materyallerinde adenomyozis sıklığının saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda Sarahatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde bening nedenlerle total abdominal ve vaginal histerektomi yapılan 241 hastanın postoperatif histerektomi materyallerinin histopatolojik değerlendirmelerinde adenomyozis sıklığı ve bu vakaların demografik özellikleri incelendi.

Bulgular: Bu çalışmada toplam 241 histerektomi materyali incelendi ve 52 tanesinde (%21,6) adenomyozis varlığı tespit edildi.

Sonuç: Adenomyozis tanısı, değişik nedenlerle kliniğe başvuran hastalarda tedavi planlaması esnasında akılda tutulmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]