[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-091
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Uzun Kemik Yerleşimli Osteoid Osteomalı Olgularda Cerrahi Tedavi Sonuçları
Oktay BELHAN1, H. Bayram TOSUN1, Lokman KARAKURT1, Erhan YILMAZ1, Erhan SERİN4, Mehmet BULUT2, Hanefi YILDIRIM3
1Fırat Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD., ELAZIĞ, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD., DİYARBAKIR, Türkiye
3Fırat Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji AD., ELAZIĞ, Türkiye
4Acıbadem Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, ADANA, Türkiye

Amaç: Uzun kemik yerleşimli osteoid osteomalı olgulara uygulanan farklı cerrahi tedavi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntemler: Uzun kemik yerleşimli osteoid osteoma nedeniyle cerrahi tedavi yapılan10 hasta (5 erkek, 5 kadın; ortalama yaş 21; dağılım 13-35) retrospektif olarak değerlendirildi. Osteoid osteomalar 5 olguda femur cisim, 2 olguda tibia cisim, 1 olguda femur boyun ve 2 olguda ise humerus cisim yerleşimliydi. 6 olguda nonsteroid antiinflamatuar ilaçlara (NSAİİ) cevap veren gece ağrısı öyküsü mevcuttu. Cerrahi tedavide, en blok rezeksiyon, burr-down tekniği ile nidus tamamen çıkarıldı.

Bulgular: Osteoid osteoma tanısıyla 5 olguya geniş en blok rezeksiyon, 5 olguya ise, burr-down tekniği ile nidus eksizyonu uygulandı. Cerrahi sırasında kemiğin zayıflatılması nedeniyle 3 olguda spongioz allogreft kullanılarak greftleme, 2 olguda ise patolojik kırık riski nedeniyle spongioz allogreft kullanılarak greftleme ile birlikte internal tespit yapıldı. Hiçbir olguda ameliyat sırasında ve sonrasında komplikasyonla karşılaşılmadı. Son kontrollerinde olgular tamamen asemptomatikti ve hiçbirinde nüks görülmedi.

Sonuç: Osteoid osteoma tedavisinde, nidus yerinin ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında tam olarak belirlenmesi ve nidusun tam olarak eksize edilmesi ile yeterli ve etkili sonuç elde edilebileceğini düşünmekteyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]