[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2010, Cilt 15, Sayı 2
Klinik Araştırma
Koroner Arter Bypass Reoperasyonlarında Sağ İnternal Torasik Arter Kullanımı
Hayrettin TEKÜMİT, Adil POLAT , Kemal UZUN, Cenk TATAROĞLU, Ali Rıza CENAL, Esat AKINCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Viral Hepatit B Tanısı Olan Hastalarda Serum GGT Düzeyi İle Karaciğer Fibrozu İlişkisi
Cem AYGÜN, Nevzat GÖZEL, Ulvi DEMİREL, Mehmet YALNIZ, İbrahim Hanifi ÖZERCAN, İbrahim Halil BAHCECİOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Etil Alkolün Akustik Refleks ve Akustik Travma Üzerine Etkisi
Fikret ŞAHİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diz Protezi Operasyonlarında Anestezi Yönteminin Hemodinami Üzerine Etkileri
Kerem İNANOĞLU, Çağla Buket ÖZBAKIŞ AKKURT, Murat KARCIOĞLU, Selim TURHANOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Uzun Kemik Yerleşimli Osteoid Osteomalı Olgularda Cerrahi Tedavi Sonuçları
Oktay BELHAN, H. Bayram TOSUN, Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, Erhan SERİN, Mehmet BULUT, Hanefi YILDIRIM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diabetes Mellituslu Hastalarda 24 Saatlik, Anlık ve Gecelik İdrarlarda Mikroalbumin Ölçümü
Tuncer ÇAYCI, Emin Özgür AKGÜL, Yasemin Gülcan KURT, Mehmet AĞILLI1, Emre İSPİR, Türker TÜRKER, Abdullah TAŞLIPINAR, Halil YAMAN, Erdinç ÇAKIR, Cumhur BİLGİ, Mehmet Kemal ERBİL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Primary Paraganglioma of the Pancreas: Review of Literature and a Case Report
Baha ZENGEL, Ahmet ALACACIOGLU, Ayse YAGCI, Hakan POSTACI, Ibrahim ERDINC, Alp OZGUZER, Ali Galip DENECLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Parotis Cerrahisinde Stilomastoid Arter ve Nadir Görülen Varyasyonu
İbrahim KESKİNÖZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

A Case of Stevens-Johnson Syndrome Triggered by Combined Use of Lamotrigine and Valproic Acid
Mehmet KILIÇ, Erdal TAŞKIN, Mehmet BULUT, Yusuf SARI, Gülhan AKTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Asemptomatik Nadir Kosta Anomalileri: Kosta Hipoplazileri Olguları
Mehmet Oğuzhan ÖZYURTKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Uzamış Periton Dializi Uygulanan Hemolitik Üremik Sendrom Olgusu
Cihangir AKGÜN, Mehmet Selçuk BEKTAŞ, Mehmet AÇIKGÖZ, Fesih AKTAR, Hayrettin TEMEL, Avni KAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dış Kulak Kanalında Kene: Olgu Sunumu
Erol KELEŞ, Turgut KARLIDAĞ, Özgür IŞIK, Cem Ecmel SAKİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diyabetik Gebe Bir Hastada Candida Krusei'nin Neden Olduğu Yaygın Özefajit Olgusunun Tedavi ve Takip Yönünden İrdelenmesi
Kutbettin DEMİRDAĞ, Özlem ÇAĞAŞAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Perimezensefalik Anevrizmal Kökenli Olmayan Subaraknoid Kanama: Olgu Sunumu
Uygar UTKU, Deniz TUNCEL, Mustafa GÖKÇE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]