[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 092-095
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diabetes Mellituslu Hastalarda 24 Saatlik, Anlık ve Gecelik İdrarlarda Mikroalbumin Ölçümü
Tuncer ÇAYCI1, Emin Özgür AKGÜL1, Yasemin Gülcan KURT1, Mehmet AĞILLI1, Emre İSPİR1, Türker TÜRKER2, Abdullah TAŞLIPINAR3, Halil YAMAN1, Erdinç ÇAKIR1, Cumhur BİLGİ1, Mehmet Kemal ERBİL1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Biyokimya AD, ANKARA, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Halk Sağlığı AD, ANKARA, Türkiye
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hast., ANKARA, Türkiye

Amaç: Gecelik idrar örneklerinde mikroalbümin ölçümü 24 saatlik ve anlık idrar örnekleriyle kıyaslanarak, hastalar için konforsuz bulunan 24 saatlik idrar yerine kullanılıp kullanılmayacağı araştırıldı.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 24 saatlik idrarda mikroalbümin isteği olan ve yapılan sorgulamalar sonucunda diabetes mellitus tanısı dışında kronik bir hastalık, gebelik, son iki gün içinde ağır egzersiz, idrar yolu enfeksiyonu ve ateşi olanlar hariç 32'si erkek olmak üzere toplam 60 hasta alındı.

Bulgular: 24 saatlik idrar örneklerinin %28'inde, anlık idrar örneklerinin %72'sinde, kreatininle düzeltilmiş anlık idrar örneklerinin %58'inde ve gecelik idrar örneklerinin %93'ünde mikroalbüminüri tespit edildi.

Sonuç: Hastaların örnek toplamadaki hatalarının en aza indirgendiği ve hidrasyon, fiziksel aktivite gibi çeşitli faktörlerden en az etkileneceğini düşündüğümüz gecelik idrar numunelerinde mikroalbümin ölçümünün daha hassas bir yöntem olacağını önermekteyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]