[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 113-115
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diyabetik Gebe Bir Hastada Candida Krusei'nin Neden Olduğu Yaygın Özefajit Olgusunun Tedavi ve Takip Yönünden İrdelenmesi
Kutbettin DEMİRDAĞ, Özlem ÇAĞAŞAR
Fırat Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye

Bu olgu sunumunda 27 yaşında diyabetik gebe bir hastada nadir görülen Candida krusei özefajitinin sunulması amaçlanmıştır. İnatçı bulantı, kusma ve üst solunum yolu bakteriyel enfeksiyonuna yönelik verilen ampirik tedaviye cevap alınamaması nedeniyle gastroskopi yapıldı ve kandida özefajiti tanısı konuldu. Ampirik flukonazol tedavisi başlandı. Tedavinin ondördüncü gününde hastanın semptomlarının gerilememesi ve boğazdaki plaklardan alınan kültürde Candida krusei üremesi üzerine hastanın tedavisi kaspofungin ile değiştirildi. Takiplerinde şikayetleri azalmakla birlikte ara ara bulantı, kusma, yutma güçlüğü şikayetleri devam eden hastanın tedavisi 81 güne tamamlandı. Tedavi sonunda semptom ve bulguları kayboldu. Sonuç olarak gebelikte semptomatik tedavi ile gerilemeyen inatçı bulantı, kusma ve kilo kaybının eşlik ettiği özefajit olgularında ayırıcı tanıda kandida özefajitinin düşünülmesi, kandida özefajiti saptanan olgularda ise tedavinin planlanması amacıyla kandida tiplendirilmesinin yapılması gerektiği ve hastanın altta yatan hastalıkları göz önünde bulundurularak tedavinin uzun süreli planlanması gerektiği düşünülmüştür.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]