[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-103
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Valproik Asid ve Lamotriginin Birlikte Kullanımının Tetiklediği Bir Stevens-Johnson Sendromu Vakası
Mehmet KILIÇ1, Erdal TAŞKIN2, Mehmet BULUT1, Yusuf SARI1, Gülhan AKTAŞ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye

Stevens-Johnson Sendromu 1922'de Stevens ve Johnson tarafından tanımlanmış, deri ve mukozaları tutan, akut bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Bu sendrom nadir, ancak hayatı tehdit eden bir tablodur. Etiyolojisinde non-steroid antiinflamatuar ilaçlar, penisilin, antimalaryal ilaçlar, sulfonamidler ve antikonvülzan ilaçlar yer alır. Bu çalışmada lamotrigine ve valproik asid kullanımına bağlı bir Stevens-Johnson Sendromu vakası rapor edilmiştir. Yedi yaşında erkek hasta özellikle boyun, yüz ve ağız çevresinde gelişen eritemli papüller döküntüler ile kliniğimize başvurdu. Üç yıl önce hastaya epilepsi tanısı konulmuş ve valproik asid tedavisi başlanmış. Ancak nöbetlerin kötü kontrolü nedeniyle bir ay önce 25 mg/kg/gün dozunda lamotrigine eklenmiş ve kademeli olarak 50 mg/kg/gün dozuna artırılmış ve bu dozdan bir hafta sonra deri döküntüleri ortaya çıkmış. Sonuç olarak, klinisyenler özellikle çocuklarda valproik asid ve lamotrigin kombinasyonunu kullanmaları durumunda Stevens-Johnson sendromu riskinin artığını bilmelidirler. Antikonvülzan ilaç kullanan hastalar oluşabilecek yan etkiler hakkında bilgilendirilmeli ve herhangi bir döküntü gelişmesi halinde derhal tedavi kesilmelidir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]