[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2010, Cilt 15, Sayı 3
Klinik Araştırma
10-18 Yaş Erkek Futbolcularda Somatotip ve Vücut Kompozisyonunun Aerobik Performans ve Yaşanan Sportif Yaralanmalar İle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Adnan APTİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Comparison of GnRH Agonist Long and Antagonist Protocols in the Same Normoresponder Patient Undergoing Assisted Reproductive Treatment
Banu KUMBAK AYGUN, Semra KAHRAMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diyabetes Mellituslu Hastalarda Santral Kornea Kalınlığının Değerlendirilmesi
Banu TORUN, Gülşen ÜLKÜ, Turgut YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavisinde Semont ve Modifiye Epley Manevralarının Etkinliği ve Brandt-Daroff Egzersizlerinin Nüksleri Önlemedeki Etkisi
Bekir DURMUŞ, Yezdan FIRAT, Tülay YILDIRIM, Tayyar KALCIOĞLU, Zuhal ALTAY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diyabetik Makuler Ödemde Seröz Makula Dekolmanı Sıklığı
Burak TURGUT, Nagehan BİLİR, Ülkü ÇELİKER, Tamer DEMİR, Fatih Cem GÜL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Griggs Yöntemi İle Açılan 52 0lguda Perkütan Trakeostomi Sonuçlarımız
İsmail DEMİREL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Mamografide Mikrokalsifikasyonlarla Prezente Olan Memenin Nonpalpabl Saf Apokrin Karsinomu
Atakan SEZER, Nermin TUNÇBİLEK, Mehmet Ali YAĞCI, Ömer YALÇIN, Zeynep PEHLİVANLIOĞLU, Tamer SAĞIROĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gebelikte Masif Vulvar Ödem
Banu KUMBAK AYGÜN, Levent ŞAHİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Rete Testisin Tubuler Ektazisi: Olgu Sunumu
Cemal TAŞDEMİR, Bayram KAHRAMAN, Metin DOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pelvik Endometriozisi Olmayan Asemptomatik Bir Hastanın Sezaryen Skarında Endometriotik Nodül
Gazi YILDIRIM, Yücel İNAN, Nil ÇOMUNOĞLU, Rukset ATTAR, Nilüfer ÇETİNKAYA, Canan YILMAZ, Narter YEŞİLDAĞLAR, Ateş KARATEKE, Cem FIÇICIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Testiküler Epidermoid Kist: Olgu Sunumu
Hasan GÜÇER, Pelin BAĞCI, Hakkı UZUN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tiroglossal Kanal Kisti Zemininde Ultrasonografi İle Saptanan Papiller Karsinom: Olgu Sunumu
Nuray VOYVODA, Nihat TAŞDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sol Dal Blok Sol Aks Morfolojili Taşikardi Olgusu
Nusret AÇIKGÖZ, Ayhan KILIÇ, Bekim JATA, Cem BARÇIN, Sedat KÖSE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Symptomatic Chiari Malformation with Syringomyelia after Cervical Trauma: Case Report
Serdar KABATAŞ, Tufan CANSEVER, Cem YILMAZ, Aykan AKAR, Erdinç CİVELEK, Nur ALTINÖRS
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]