[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 155-157
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Testiküler Epidermoid Kist: Olgu Sunumu
Hasan GÜÇER1, Pelin BAĞCI1, Hakkı UZUN2
1Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, RİZE, Türkiye
2Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, RİZE, Türkiye

Testiküler epidermoid kist benigndir ve nadir görülür. Tüm testiküler neoplazilerin yaklaşık %1'ini oluşturur. Genellikle gençlerde görülür ve sıklıkla kendi kendine muayene ya da rutin fizik muayene sırasında saptanır. Teratomdan ayırımı teratomların malign olmaları nedeni ile gereklidir. Tedavi seçenekleri koruyucu cerrahi ya da orşiektomidir. Otuzbir yaşında testiküler epidermoid kist olgusunu klinik ve histopatolojik bulguları ile birlikte tanı ve tedavi seçeneklerini tartışarak sunduk.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]