[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 162-163
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Servikal Travma Sonrası Belirti Veren Chiari Malformasyonu: Olgu Sunumu
Serdar KABATAŞ2, Tufan CANSEVER2, Cem YILMAZ1, Aykan AKAR1, Erdinç CİVELEK2, Nur ALTINÖRS1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, ANKARA, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, İSTANBUL, Türkiye

Chiari Malformasyonu Tip I (CM-I), serebellar tonsillerin foramen magnumdan fıtıklaşması ve genlde sirengomyelinin eşlik ettiği konjenital hastalıktır. Servikal travma gibi tetikleyen bir durum olmadığı sürece belirti vermeyebilir. Trafik kazası sonrası boyun ağrısından şikayet eden bir 54 yaşında erkek hasta sunuldu. Üst ekstremitelerinde hafif parezisi vardı. Nöroradyolojik incelemelerinde C6-7 faset ve C7 lamina fraktürü; C1 seviyesinden T3 seviyesine kadar uzanan sirengomyelik kavite ve CM-1 tespit edildi. Travma sonrası erken dönemde parezisi artan hastaya foramen magnum dekompresyonu ve posterior servikal stabilizasyon uygulandı. Hastanın parezisinin gerilediği ve izlem manyetik rezonans incelemelerinde sirenks çapında küçülme olduğu tespit edildi. Belirti vermeyen CM-1 hastalarının travma sonrası belirti verebileceği akılda tutulmalıdır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]