[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 149-151
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Rete Testisin Tubuler Ektazisi: Olgu Sunumu
Cemal TAŞDEMİR1, Bayram KAHRAMAN2, Metin DOĞAN3
1İnönü Üniversitesi, Üroloji, MALATYA, Türkiye
2Malatya Devlet Hastanesi, Radyoloji, MALATYA, Türkiye
3İnönü Üniversitesi, Radyoloji, MALATYA, Türkiye

Rete testisin kistik dilatasyonu olarakta bilinen Rete testisin tubuler ektazisi nadir görülen, nonneoplastik bir antitedir. RTTE'nin yanlızca %5'i benign olan testis tümörlerinden ayırımının yapılması, bu hastalara gereksiz operasyonların önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Testisin neoplastik hastalıkları bu durumdan tümör marker seviyeleri, karakteristik ultrason (US) veya doppler bulguları ile ayırt edilmektedir. Bu çalışmada rete testis kistik dilatasyonu olarak değerlendirilen bir olgu sunulmaktadır. Skrotal ağrı şikayeti olan 57 yaşındaki hasta US, renkli Doppler ve manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]