[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 152-154
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pelvik Endometriozisi Olmayan Asemptomatik Bir Hastanın Sezaryen Skarında Endometriotik Nodül
Gazi YILDIRIM1, Yücel İNAN1, Nil ÇOMUNOĞLU2, Rukset ATTAR1, Nilüfer ÇETİNKAYA1, Canan YILMAZ1, Narter YEŞİLDAĞLAR1, Ateş KARATEKE1, Cem FIÇICIOĞLU1
1Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Kadın hastalıkları ve Doğum A.D., İSTANBUL, Türkiye
2Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Patoloji A.D., İSTANBUL, Türkiye

Endometriozis tam olarak anlaşılamamış bir hastalıktır. Sıklıkla pelvik bölgede lökalizedir, fakat endometriozisin görüldüğü yerler, özellikle ekstragenital yerleşimli olanlarda, oldukça değişkendir. Bu durum tanıyı güçleştirir ve tedavinin gecikmesine neden olur. Zaman zaman ekstrapelvik yerleşimli endometriozise rastlanır. Biz burada, sezaryen skarında gelişen bir endometriyosiz vakası sunduk ve bu hastalığın fizyopatolojisine tekrar dikkat çekmek istedik.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]