[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 4, Sayfa(lar) 204-206
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Aort Koarktasyonu ve Assandan Aort Anevrizması Bulunan Bir Hastada İki Farklı İnsizyonla Tek Evreli Cerrahi
Bilgehan ERKUT1, Mehmet Ali KAYGIN1, Özgur DAĞ1, Azman ATEŞ2
1Erzurum Regional Training and Research Hospital, Cardiovascular Surgery Department, ERZURUM,Turkey
2Atatürk University Medical Faculty, Cardiovascular Surgery Department, ERZURUM, Turkey

Bu yazıda assandan aort anevrizması ve aort koarktasyonu olan 26 yaşındaki bir hastada aynı seansta başarılı cerrahi müdahele yapılan bir olgu sunulmuştur. Göğüs ağrısı kliniği ile başvuran hastada yapılan muayenede distal nabazanların olmayışı ve ekokardiyografide assandan aort anevrizması belirlenmesi üzerine bilgisayarlı tomografi yapıldı. Tomografide dev bir assandan aort ve aortik koarktasyon belirlendi. Hastaya aynı seansta ve iki farklı insizyonla bentall operasyonu ve aort koarktasyonu tamiri yapıldı. Hastanın bir yıllık takibinde herhangi bir kompilkasyon saptanmadı ve patolojik durum belirlenmedi. Kontrol ekokardiyografilerinde normal kardiyak kontraktilite, iyi fonksiyone aortik kapak ve normal konfigurasyonda assandan aorta tespit edildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]