[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-005
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocukluk Çağında Laringofaringeal Reflü
Meltem UĞRAŞ1, Yaşar DOĞAN2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme, AFYONKARAHİSAR, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme, ELAZIĞ, Türkiye

Laringofarengeal reflü (LFR), son yıllarda giderek daha çok tanınan ve araştırılan bir hastalıktır. Yetişkinlerde bu konu ile ilgili çok sayıda yayın olmakla birlikte çocuklarda daha az çalışma mevcuttur. LFR, gastroözofageal reflünün üst özofagus sfinkterinin yukarısında kalan yapıları etkilemesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Klinikte kronik öksürükten apne ve hayatı tehdit eden akut olaylara kadar değişen geniş bir semptom yelpazesine sahiptir. Tanıda öncelikle LFR'den şüphelenilmesi ve hasta ve bulgularına yönelik tetkikler yapılması gereklidir. Tedavi hastalık ağırlığına, altta yatan hastalıkların varlığına göre planlanmaktadır. LFR, kronik öksürük, apne, hırıltı tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarında çocuklarda düşünülmesi gereken, Pediatrik Gastroenteroloji ve Kulak Burun Boğaz bölümleri ile koordineli olarak takip gerektirmekte olup uygun tedavi ile düzelen bir hastalıktır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]