[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 4, Sayfa(lar) 186-189
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hamstring Tendon Otogrefti ile Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu
Sancar SERBEST1, Hacı Bayram TOSUN2, Erhan YILMAZ3
1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Van, Türkiye
2Çankırı Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Çankırı, Türkiye
3Fırat Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada semptomatik kronik ön çapraz bağ yırtığının otojen Hamstring tendon grefti kullanılarak yapılan artrosko¬pik rekonstruksiyonunun sonuçları incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: 2006 − 2008 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında artroskopik olarak ön çapraz bağ yırtığı rekonstrüksiyonu yapılan 52 hasta incelendi. Tüm hastalar ortalama 20,5 (14 – 27) ay sonunda fonksiyonel olarak Lysholm diz skorlaması, IKDC (International Knee Documentation Committee) skorlaması ile klinik olarak diz eklem hareket açıklığı, stabilite testleri, uyluk çevresi ölçümü ve kişisel memnuniyet ile değerlendirildi.

Bulgular: Lysholm skorlamasında 46 hasta (% 88,5) iyi ve mükemmel sonuç, IKDC skorlamasına göre 47 hasta (% 90,4) A veya B, 5 hasta (% 9,6) ise C olarak değerlendirildi. Radyografik değerlendirmede, 9 hastanın diz ekleminde hafif, iki hastada orta derecede dejeneratif değişiklikler gözlendi. Sağlam tarafla karşılaştırıldığında, hastalarda fleksiyon ve ekstansiyon kaybı gözlenmedi.

Sonuç: Ön çapraz bağ yırtıklarının, dört katlı otojen Hamstring tendon grefti kullanılarak yapılan artroskopik rekonstrüksiyonlarında hem fonksiyonel olarak düzelme hem de hastalarda yüksek memnuniyet oranları tespit edilmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]