[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 4, Sayfa(lar) 209-210
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Göğüs Duvarı Tüberkülozu: Olgu Sunumu
Muharrem ÇAKMAK1, Menduh ORUÇ1, Akın Eraslan BALCI2
1Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Göğüs duvarı tüberkülozu soğuk absesi nadir görülen bir hastalıktır. Tüberkülozun ekstrapulmoner yerleşimi olguların %15-20'de görülür. Klinik olarak piyojenik abse ya da toraks duvarı tümörüne benzeyebilir. Bu yazıda göğüs duvarında kitle ve aralıklı öksürük şikâyetleri ile kliniğimize gelen 27 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Tedavide, kitle eksizyonu ve postoperatif tanı sonrası antitüberküloz tedavi uygulandı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]