[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 050-052
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Polispleni, Dekstrokardi ve Vena Cava İnferior Yokluğu: Olgu Sunumu
Ertan SAL, Lokman USTYOL, M.Selçuk BEKTAS, Hayrettin TEMEL, Avni KAYAa, Abdurrahman UNER
Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Departments of Pediatric Cardiology, Van, Turkey

Polispleni sendromu, abdominal, kardiyak, vasküler ve toraks anomalilerinin eşlik ettiği nadir konjenital anomalidir. Tanı, genellikle çocukluk döneminde kardiyak şikayetler nedeniyle yapılan radyolojik incelemeler sonucunda konulur. Bu makalede triküspit kapak yetmezliği, dekstrokardi, polispleni, genişlemiş vena azigos, pankreas corpus ve kuyruk kısmı olmayan ve vena cava inferior yokluğu olan altı yaşındaki erkek olgusu sunuldu. Sonuçta bu sendromdaki anomalilerin bilinmesi kısa pankreasın ya da dalakların kitle olarak yorumlanmasını önleyecektir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]