[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2012, Cilt 17, Sayı 1
Deneysel Araştırma
HSG Öncesi Kullanılan Melatoninin Radyasyona Bağlı Gelişecek Endometriyal Ablasyon ve Uterin Displazik Hücre Gelişimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Ekrem SAPMAZ, Nusret AKPOLAT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
The Timing of Ventriculo-peritoneal Shunt Application At The Late Stage Myelomeningocele Repair
Bekir AKGUN, Necati UCLER, Fatih Serhat EROL, Metin KAPLAN, Tolga GEDIZ, Ilhan YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında İzole Edilen Bakterilerin Tigesiklin ve Diğer Antibiyotiklere Duyarlılığının İncelenmesi
Şükran KÖSE, Gülfem ECE, Melda TÜRKEN, Ayhan GÖZAYDIN, Bengü TATAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Salter ve Pemberton Pelvik Osteotomilerinde İliak ve Femoral Otogreft Uygulamalarımızın Karşılaştırılması
Mustafa İNCESU, Mehmet BULUT, Murat GÜRGER, Lokman KARAKURT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Histerektomi Materyallerinde Histopatolojik Tanıların İnsidansı
Remzi ATILGAN, Abdullah BOZTOSUN, Mehmet Reşat ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Serum Ürik Asit Düzeyleri
Emre ERDEM, Ayşe ÖZDEMİR, Coşkun KAYA, Ahmet KARATAŞ, Kuddusi CENGİZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut İskemik İnmede Serum Adiponektin Düzeyi ve İskemik İnme Oluşumunda Muhtemel Rolü
M. Said BERİLGEN, Ercan ERDOĞAN, Hasan Hüseyin ÖZDEMİR, Oktay KAPAN, Caner F. DEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kronik İmpingement Sendromlu Hastalarda Uygulanan Steroidin Artroskopik Subakromiyal Dekompresyon Sonrasına Klinik Etkisi
Vahit YILDIZ, Ali AYDIN, Fatih KALALI, Ömer Selim YILDIRIM, Murat TOPAL, Pelin AYDIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Cerrahi Teknik Seçiminin Tonsillektomi Sonrası Kanama Olasılığı Üzerine Etkisi
Zeliha KAPUSUZ, Öner SAKALLIOĞLU, Yeşim GÖÇMEN, Levent SAYDAM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Bazal Hücreli Karsinomun Sağ Ventriküle Metastazı
Zuhal TORLAK, Murat UĞURLUCAN, Burçe GÖKTAŞ, Adem UÇAR, Ömer Ali SAYIN, Onur GÖKSEL, Emin TİRELİ, Enver DAYIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Notalgia Parestetika: Olgu Sunumu
Volkan SUBAŞI, Ülkü AŞKIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bilateral Karotid Cisim Tümörü: Olgu Sunumu
Selda KARGIN KAYTEZ, İlhan ÜNLÜ, Hakan GÖÇMEN, Erdal SAMİM, Hakkı UZUNKULAOĞLU, Ender ŞAHİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Polysplenia with Dextrocardia and Absence of The Vena Cava Inferior: A Case Report
Ertan SAL, Lokman USTYOL, M.Selçuk BEKTAS, Hayrettin TEMEL, Avni KAYAa, Abdurrahman UNER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Makrokraniya Oluşturmuş Dev Araknoid Kistin Rastlantısal Tanısı: Olgu Sunumu
Hakan AK, Varol AYDIN, Halil SAMANCIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Spinal Anestezi Altında Yapılan Açık Prostatektomi Sonrası Gelişen Postoperatif Deliryum: Olgu Sunumu
Meltem AYDOĞMUŞ, Barış TÜKENMEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Silver-Russell Sendromu: Olgu Sunumu
Filiz HAZAN, Hurşit APA, Korcan DEMİR, Ece BÖBER, Ferda ÖZKINAY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]