[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1
2 makale bulundu.
  • GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN SEFEPİM DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
         Ahmet KİZİRGİL, Suna TATAR, Mustafa YILMAZ
  • Klinik Örneklerden Soyutlanan Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Suşlarına Tigesiklinin İn-Vitro Etkinliği
         Esin DOĞANTEKİN1, Akif DOĞANTEKİN2, Ali GÜREL3
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]