[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Tıp Dergisi Kapak PDF
2012, Cilt 17, Sayı 2
Derleme
Yatan Hastanın Beslenme Durumunun Önemi ve Kalori İhtiyacının Belirlenmesi
Ulvi DEMİREL, Cem AYGÜN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Araştırma
Trikloroasetik Asit Atuşman ve İnstillasyon Yöntemlerinin Over Rezervi ile Over Yüzey Epitelindeki Displazik Değişiklikler Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi
Ekrem SAPMAZ, Nusret AKPOLAT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Araştırma
Sağ Medyolateral Epizyotomi Vakalarında Ağrı Kesici Olarak Tenoksikam ile Parasetamolün Karşılaştırılması
Ekrem SAPMAZ , Aygen ÇELİK ALTUNGÜL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koroner Sinüse Boşalan Persistan Sol Superior Vena Cava; Klinik Önemi ve Yukarı Fırat Bölgesindeki Sıklığı
Selahaddin AKÇAY, Necati DAĞLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ponseti Yöntemi ile Tedavi Edilen Doğuştan Çarpık Ayaklı Olguların Erken Dönem Sonuçları
Sinan ZEHİR, Serkan SİPAHİOĞLU, Mehmet Akif ALTAY, Cemil ERTÜRK, Ali BİLGE, Uğur Erdem IŞIKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tek Umbilikal Arterli Fetuslarda Yapısal Anomalilerin Sıklığı: 34 Olgunun Sonuçları
Remzi ATILGAN, Abdullah BOZTOSUN, Aygen ÇELİK, Mehmet Reşat ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mekanik Distansiyon Uygulanan Safen Vende Apopitozis Üzerine Vazodilatatör Solüsyonların Etkisi
Rafet TOK, Ayhan UYSAL, Oktay BURMA, İbrahim Hanifi ÖZERCAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu: Tek Merkez Deneyimi
Koray KARABULUT, Cüneyt KIRKIL, Erhan AYGEN, Kenan BİNNETOĞLU, Refik AYTEN, Ziya ÇETİNKAYA, Yavuz Selim İLHAN, Mehmet YANLIZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diferansiye Tiroid Karsinomu Hastalarında I-131 Tarama Sintigrafisi ile Eş Zamanlı Tiroid Sintigrafisi Bulguları
Zehra Pınar KOÇ, Tansel Ansal BALCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
İntrahepatik Biliyer Kistadenom: Olgu Sunumu
Sezer KULAÇOĞLU, Deniz ARIK, Özge HAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tonsil Ön Plika Lipomu: Olgu Sunumu
Güler BERKİTEN, Muhlis BAL, İlhan TOPALOĞLU, Gülçin KAMALI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Geriatrik İki Hastada Maligniteyi Taklit Eden Oral Piyojenik Granülom
Ömer Tarık SELÇUK, Behçet GÜNSOY, Ceren ERSÖZ ÜNLÜ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sedasyon için Tek Doz Uygulanan Propofolden Sonra Görülen Myoklonik Kasılma: Olgu Sunumu
Ramazan ÖDEŞ, Aytekin YEŞİLAY, Faruk KURTCU, Müslüm ÇAKIR, Özlem ETHEMOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Psödotümör Orbita, Gerçekten Psödo Bir Tümör
Ersan Ersin DEMİREL, Müfide ÇAVDAR, Soner DEMİREL, Cem DÜZ, Derya KÜTÜKDE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Intrakranial Araknoid Kist Varlığında Appendektomi için Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
İsmail DEMİREL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koroner Arter Fistülünün Koil İle Başarılı Bir Şekilde Kapatılması: Olgu Sunumu
Mustafa Ferzeyn YAVUZKIR, Mehmet AKBULUT, Zülfiye KUZU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]