[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 063-070
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yatan Hastanın Beslenme Durumunun Önemi ve Kalori İhtiyacının Belirlenmesi
Ulvi DEMİREL, Cem AYGÜN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Yatan hastalarda malnütrisyon yüksek oranda görülen önemli bir sorundur. Malnütrisyon oluşturduğu doku harabiyeti ve organ fonksiyon bozukluğu nedeniyle hastaların morbidite ve mortalite oranlarını artırırken, diğer yandan hastanede kalış sürelerinin uzamasına yol açmaktadır. Son yılların en popüler konularından biri olan nütrisyonal destek günümüzde tedaviyi destekleyen bir önlemden ziyade tedavinin önemli bir bileşeni olarak kabul edilmektedir. Nütrisyonel destek programlarının iyi organize olmuş ve özel bir ekip tarafından yürütülmesi komplikasyon oranını önemli ölçüde azaltmıştır. Beslenme desteğinin uygulanması dinamik bir süreçtir. Program hastanın fizik aktivitesi, yeni komplikasyon gelişmesi, vücut ısısındaki değişiklikler ve enfeksiyon gibi en son klinik değişkenlerin ışığı altında düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]