[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 112-114
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tonsil Ön Plika Lipomu: Olgu Sunumu
Güler BERKİTEN1, Muhlis BAL1, İlhan TOPALOĞLU1, Gülçin KAMALI2
1İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Lipomatöz tümörler, üst sindirim sistemi tümörleri arasında ayrıcı tanıda her ne kadar akılda tutulması gerekliyse de bu tümörler nadir olup özellikle palatin tonsillerde daha nadir görülür. 17 yaşında palatin tonsil ön plikada lipomu olan bayan hastamızı literatür verileriyle sunduk.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]