[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 2, Sayfa(lar) 124-126
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Intrakranial Araknoid Kist Varlığında Appendektomi için Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu
İsmail DEMİREL
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ, Türkiye

Araknoid kistler nöroaksiyel sistem içerisinde intrakranial veya ekstrakranial yerleşebilir, başağrısı benzeri nörolojik bulgular veya akut yırtılma gibi komplikasyonlar görülebilir. Sol temporo-fronto-parietal bölgede geniş intrakranial araknoid kisti olan ve apendektomi operasyonu için epidural anestezi uyguladığımız erkek hastayı sunduk.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]