[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-027
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Serum Uric Acid Levels in Chronic Kidney Disease
Emre ERDEM1, Ayşe ÖZDEMİR2, Coşkun KAYA1, Ahmet KARATAŞ1, Kuddusi CENGİZ1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Objective: Serum uric acid levels increase in chronic kidney disease (CKD). In our study, we examined the levels of serum uric acid levels in predialysis patients with stage 3-5 CKD and patients undergoing hemodialysis. We also searched the factors related to serum uric acid levels of predialysis patients with stage 3-5 CKD.

Materials and Methods: 139 patients were included in the study; 46 patients undergoing hemodialysis and 93 patients with stage 3-5 CKD who were followed without dialysis. Serum routine biochemical parameters were studied. Body mass index (BMI) were calculated.

Results: Mean serum uric acid levels were 6.4 ±1.2 mg/dl and 7.3±1.9 mg/dl in hemodialysis patients and predialysis CKD patients, respectively (p<0.05). There was no significant difference among stages of CKD in predialysis patients on account of mean serum uric acid levels (p>0.05). In patients with higher serum uric acid levels, mean BMI and waist circumference were higher (p<0.05).

Conclusion: Serum uric acid levels of hemodialysis patients are lower than they are in patients followed predialysis. BMI and waist circumference are the factors associated with serum uric acid levels in stage 3-5 CKD patients followed without dialysis.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]