[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-045
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Notalgia Parestetika: Olgu Sunumu
Volkan SUBAŞI1, Ülkü AŞKIN2
1Bozüyük Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Bilecik, Türkiye
2Bozüyük Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Bilecik, Türkiye

Notalgia parestetika skapular bölgede deride yanıcı tarzda ağrı, parestezi, hiperestezi ve hassasiyete eşlik eden kaşıntılı hiperpigmente deri lezyonu ile karakterize unilateral sensorial bir nöropatidir. 50 yaşında kadın olgu, skapular bölgede kaşıntılı hiperpigmente deri lezyonu nedeniyle dermatoloji polikliniğine başvurdu. Eşlik eden sırt ağrısı ve yanıcı tarzda ağrı nedeniyle notalgia parestetika ön tanısı ile fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine konsülte edildi. Bu olgumuzu kısa bir literatür tartışması eşliğinde sunmayı amaçladık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]